La importància de la imatge corporativa

Comment: 0

La imatge corporativa és un dels conceptes més importants a l’hora de crear una gran empresa o un petit negoci ja que afecta en la forma que els consumidors/clients perceben la empresa i li associen uns valors.

La creació de la imatge es pot dividir en dues parts, una seria la part visual (logotip, color, tipografia, eslogan, etc.) i l’altre que genera sensacions associades a la marca (filosofia, valors, missió, etc.).

A partir de la imatge corporativa tant una empresa com un petit negoci poden transmetre qui són, què fan i com ho fan. El logotip d’una empresa porta la càrrega de representar en una imatge tota l’organització: els objectius, la personalitat,... És l’ànima de la empresa en el mercat i és útil per la promoció d’un producte o servei.

Hi ha una gran varietat de formes i tècniques per a crear una imatge corporativa atractiva que captivi tant a nous com a antics clients.

Un dissenyador gràfic pot triar entre una gran varietat d’eines per a crear un logotip. Es pot crear fàcilment una impressió inoblidable així com favorable a la ment del seu espectador, mitjançant el disseny d’una imatge corporativa que distingeixi a la seva empresa. També és possible utilitzar el text com a logotip, sempre que sigui fàcil de reproduir i llegir. La gent pensa que per un logotip s’ha de fer alguna cosa més que un simple text, que ha d’anar acompanyat d’alguna imatge, però un exemple molt clar és Coca-Cola, és només text però  ha deixat marca.

  

Foto de Wikipedia

  

Una bona imatge corporativa és la millor eina de promoció que existeix. Els seus consumidors sempre ho recordaran si el seu disseny aconsegueix impactar i deixar una marca en el subconscient. Òbviament això no s’aconsegueix només amb el logotip, els clients gasten uns diners per un servei o un producte, i ja pot ser molt bona la imatge que al final el servei és el que els ha de satisfer. Però, per poder arribar a oferir aquest servei s’ha de cridar l’atenció del client i això es fa amb un bon logotip que no només cridi l’atenció sinó que també et diferenciï de la competència.

Cal tenir molt clar quin missatge es vol transmetre i s’ha de plasmar en tot el que l’empresa faci. Avui en dia per destacar s’ha de cuidar tant la imatge personal perquè sou els que tracten amb els clients com les instal·lacions ja que han de representar els valors de l’empresa, perquè el que transmeteu també ho transmetrà la marca. La majoria de clients s’informen dels serveis i els productes a través de la pàgina web i les xarxes socials per tant han d’estar actualitzades, se’ls ha de donar importància i dedicar temps i com més professionals siguin millor.

In Same Category

Related by Tags

    Comments

    Leave your comment

    Principi